Statistik om triclosan

Omsättning av triclosan i Sverige

Stapeldiagram – Omsättning av triclosan i Sverige åren 1995 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Omsättningen avser tillverkning och införsel av ämnet. Hur mycket som används i Sverige framgår inte av dessa siffror.

Triclosan är ett ämne med bakteriedödande egenskaper som används i hygien- och rengöringsprodukter. I vissa andra varor, till exempel olika typer av sportkläder används ämnet för att hindra uppkomsten av dålig lukt. Om användningen av Triclosan också minskat eller om den ökar i sådana varor går inte att utläsa ur diagrammet eftersom det redovisar bara vad som omsätts som kemikalie.