Statistik om tennorganiska föreningar

Användning av tennorganiska föreningar

Stapeldiagram – Användning av tennorganiska föreningar åren 1992 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Användningen av de mest miljöskadliga tennstabilisatorerna bör avvecklas snabbt enligt regeringens proposition 1997/98:145.

Diagrammet visar användningen i Sverige av alla tennorganiska föreningar. Främst används de som stabilisatorer i plast. Andra användningsområden är olika processreglerande ändamål.

 

Fördelning mellan olika tennorganiska föreningar 2010

Cirkeldiagram – Fördelning mellan olika tennorganiska föreningar år 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Användning av tributyltenn som biocid har upphört. Andra tennorganiska föreningar används i huvudsak som stabilisatorer.

Olika tennorganiska föreningars omsättning olika år

Liggande stapeldiagram – Jämförelse mellan olika tennorganiska föreningars omsättning åren 2004, 2009 och 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Tributyltennföreningar användes i mindre än 100 kg under 2010. Användningen av dibutyltennföreningar hade 2010 minskat till en tredjedel av förbrukningen 2004. Mängden mono- och dioktyltennföreningar och monobutyltennföreningar har ökat sedan 2004 liksom användningen av andra tennorganiska ämnen.