Statistik om klorparaffiner

Användningen av klorparaffiner ska begränsas på grund av att de är miljö­far­liga. Målet är en avveckling av de kort­kedjiga klor­paraffinerna eftersom de är de mest skadliga.

Statistiken över klorparaffiner täcker såväl kort- som långkedjiga klorerade paraffiner.

Omsättning av klorparaffiner i Sverige

Stapeldiagram om användningen av klorparaffiner i Sverige under åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Användningen av klorparaffiner har minskat med cirka 80 procent sedan 1994. Mest har användningen av klorparaffiner som mjukmedel och brandskyddsadditiv i plast minskat.

Tidigare, mellan åren 1990-1995, halverades användningen inom kyl och smörjmedel (KemI Rapport 6/97).

Den årliga mängden klorparaffiner som används i kyl och smörjmedel har stabiliserats runt 100-150 ton. I diagrammet är mängden nästan dubbelt så stor vilket beror på att samma mängd klorparaffin rapporteras två gånger, dels som importerad råvara, dels som ingrediens i färdigtillverkat smörjmedel.

Cirka två procent av alla klorparaffiner år 2010 var så kallade kortkedjiga klorparaffiner, C10-13.

Fördelningen mellan kort- och långkedjiga klorparaffiner i Sverige

Stapeldiagram om fördelningen mellan kort- och långkedjiga klorparaffiner i Sverige åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Användningen av kortkedjiga klorparaffiner (C10 - C13) har minskat med cirka 95 procent sedan 1998. Omsättningen av alla klorparaffiner har minskat med cirka 35 procent sedan samma år.

Klorparaffiner kan också ingå i andra varor än kemiska produkter som importeras eller exporteras från Sverige, till exempel i varor av plast och gummi. Sådana varor redovisas inte till produktregistret varför den totala importen troligen är större än vad som återfinns här.

Flödesanalys finns.