Statistik om isocyanater

Isocyanater är reaktiva föreningar. Diisocyanater har två reaktiva ställen och reagerar tillsammans med alkoholer till polyuretaner. Reaktionen kallas att produkten härdar.

Uretanplast har ett brett användningsområde och används till mjuka och styva skummade produkter som stoppning i möbler, inredning i bilar och isoleringsmaterial. Små isocyanater kan bildas vid stark upphettning av polyuretan, till exempel vid strykning eller vid utbyte av vindrutor på bilar.

Omsättningen av diisocyanater i Sverige

Stapeldiagram om omsättningen av diisocyanater i Sverige åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Omsättningen av diisocyanater ligger runt 9 000 ton med lite variationer. Sex olika diisocyanater används i Sverige. De vanligaste är toluendiisocyanat, TDI, och difenylmetandiisocyanat, MDI.

För att minska avdunstningen och förbättra arbetsmiljön används även MDI som prepolymeriserats. Då är diisocyanaten delvis förpolymeriserad och får härda färdigt efter applicering på slutlig plats i till exempel färg och lim. Under 2010 användes cirka 6 300 ton prepolymeriserad MDI.

Fördelning mellan olika isocyanater 2010
NamnFörkortningAntal produkterKvantitet, ton
Difenylmetandiisocyanat MDI 586 4 667
Toluendiisocyanat TDI 219 3 899
Isoforondiisocyanat IPDI 233 504
Hexametylendiisocyanat HDI 351 4
Övriga   93 101

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Användning av diisocyanater i Sverige 2010

Cirkeldiagram om användning av diisocyanater i Sverige 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Diisocyanater används som råvara för polyuretantillverkning, vilket utgör cirka 90 procent av all användning. Ungefär fem procent används som bindemedel i lim. Cirka en procent används i olika tätningsmedel och fogmassor. Golvbeläggningsmedel används för att ge ett ofärgat polyuretanskikt på plastmattor för att öka slitstyrkan. Det står liksom isoleringsmaterial för en procent av användningen.