Statistik om glykoler

Traditionellt används 1,2-etandiol (etylenglykol) i bilmotorns kylarvatten för att det inte ska frysa. Det används också för avisning av flygplan. Under 2010 såldes cirka 10 500 ton etandiol i kylarglykol till konsument. Ämnet kan genom sin söta lukt och smak locka till förtäring men är hälsoskadligt.

Giftinformationscentralen får årligen många frågor om kylarglykol.

Etandiol kan ersättas som fryspunktsnedsättare av 1,2-propandiol (propylenglykol) som inte är farligt. Därigenom kan riskerna för förgiftning minskas. 2010 användes cirka 430 ton 1,2-propandiol i kylarglykol till konsumenter.

Omsättning av 1,2-etandiol och 1,2-propandiol

Linjediagram om omsättning av 1,2-etandiol och 1,2-propandiol i Sverige åren 1994 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Omsättningen av 1,2-etandiol är tämligen konstant, mellan 20 000 och 25 000 ton per år. Omsättningen av 1,2-Propandiol har femdubblats sedan 1994 och ämnet användes 2010 i större mängd än 1,2-etandiol. Den sammanlagda användningen av dessa flervärda alkoholer har alltså ökat avsevärt sedan början på 90-talet.

Användning av glykoler i Sverige

Linjediagram om glykoler i kylarvätska i Sverige under åren 1994 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Sedan mitten av 90-talet minskade 1,2-etandiolförbrukningen i kylarvätskor och avisningsmedel medan 1,2-propandiolförbrukningen har fördubblats. Den sammanlagda förbrukningen av dessa glykoler i kylarvätska, avisningsmedel och andra frysskyddsmedel ligger omkring 25 000 ton med svängningar på ett par tusen ton beroende av vintervädret. 80 procent av all 1,2-etandiol utgjordes av dessa produkttyper 2010 medan 51 procent av 1,2-propandiolen var kylarvätska/avisningsmedel.

Förhållandet mellan 1,2-propandiol som kylarvätska, avisningsmedel och för annan användning

Stapeldiagram om förhållandet mellan 1,2-propandiol som kylarvätska, avisningsmedel och för annan användning i Sverige under åren 2002 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

De senaste åren har andelen 1,2-propandiol framför allt som avisningsmedel ökat till mer än 50 procent av den totala användningen av propandiol. Ämnet används även i livsmedel, som lösningsmedel och för framställning av andra ämnen.

Andelen 1,2-etandiol som användes i kylar/avisningsvätska var cirka 80 procent av all 1,2-etandiol som användes i Sverige år 2010.