Statistik om glyfosat

Glyfosat är ett ämne som används för att ta bort ogräs och annan vegetation. Det ingår som verksamt ämne i bekämpningsmedel och används främst inom jordbruket.

Glyfosat i bekämpningsmedel

Stapeldiagram om glyfosat i bekämpningsmedel i Sverige åren 1990 till 2010.

Diagrammet visar den sålda mängden glyfosat under åren. På grund av hamstring sker förskjutningar i försäljningen som därför inte speglar användningen under ett bestämt år. Försäljningen var cirka 657 ton år 2010, en nästan 60-procentig ökning från 2009 års låga försäljningssiffra.

Jämförelse mellan glyfosat och andra medel för bekämpning av vegetation

Stapeldiagram med jämförelse mellan glyfosat och andra medel för bekämpning av vegetation i Sverige åren 2001 till 2010.

I diagrammet jämförs den sålda mängden glyfosat med hela den mängd medel mot ogräs och mossa som säljs till jordbruk och hushåll.

Verksamma ämnen i ogräs- och mossmedel till hushållen

  • Ättiksyra
  • Järn(II)sulfatheptahydrat
  • Glyfosat
  • Pelargonsyra
  • MCPA
  • Mekoprop-P

Järnsulfatheptahydrat används för att bekämpa mossa medan övriga ämnen är verksamma mot andra typer av växter. De ingår som verksamma ämnen i de bekämpningsmedel som får användas i hushållen mot ogräs. Bekämpningsmedel för hushållsbruk kallas klass 3-medel.

För mer information om verksamma beståndsdelar i ogräsmedel se bekämpningsmedelsregistret.