Statistik om fosfat i tvätt- och i maskindiskmedel

Fosfat används i ett rengörings­medel för att binda kalcium- och magnesium­joner. Dessa binder annars till de tensider som skall lösa upp smutsen och då förlorar tensiderna sin verkan. Fosfater fungerar som gödnings­ämne för alger och andra växter när tvätt­vatten släpps ut i sjöar och vatten­drag.

Mängder tvättmedel och maskindiskmedel

Stapeldiagram om mängder tvättmedel och maskindiskmedel i Sverige under åren 1997 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

131 företag har rapporterat att de importerade eller tillverkade tvättmedel under 2010. Sammanlagt användes cirka 50 000 ton tvättmedel varav 83 procent var importerat. Det fanns 640 olika tvättmedelsprodukter under året varav 261 var avsedda för konsumenter. De senare utgör den stora mängden tvättmedel, cirka 87 procent.

Maskindiskmedel importeras eller tillverkas av 74 företag. Antalet olika maskindiskmedel är 288 varav 71 går till hushållen. Cirka 50 procent av mängden maskindiskmedel, 7 000 ton, är avsett för industriell användning.

Natriumtripolyfosfat i tvätt- och maskindiskmedel

Linjediagram om mängd natriumtripolyfosfat i tvätt- och maskindiskmedel i Sverige åren 1994 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Fosfat används i ett rengöringsmedel för att binda kalcium- och magnesiumjoner. Dessa binder annars till de tensider som skall lösa upp smutsen och då förlorar tensiderna sin verkan. Fosfat hindrar också att tvättgodset återsmutsas och att tvättmaskinen får kalkbeläggningar. Det är en så kallad avhärdare eller builder.

Fosfater fungerar som gödningsämne för alger och andra växter när tvättvatten släpps ut i sjöar och vattendrag. Under slutet av 80-talet uppskattades förbrukningen av natriumtripolyfosfat i textiltvättmedel för hushållsbruk vara över 12 000 ton årligen. De har sedan dess ersatts i många tvättmedel med andra avhärdare till exempel karboxylater som citrat och glukonat eller med zeoliter.

Antalet tvättmedel som bedömts som hälsofarliga

Stapeldiagram om antalet tvättmedel som bedömts som hälsofarliga i Sverige under åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Natriumtripolyfosfat är inte hälso- eller miljöfarligt. Andra ingredienser i tvättmedel kan dock göra att produkten är irriterande att få på huden och i ögonen. Många fler tvättmedel än tidigare är nu märkta med en varning på etiketten om denna fara.