Statistik om epoxiprodukter

Epoxiharts är en härdplast och hartset bildas på plats genom att reaktiva komponenter fås att reagera med varandra.

Epoxihartser ger tåliga ytor och de används därför mycket för beläggning av metall inom metallindustrier och till industrigolv och annat inom byggsektorn. En relativt ny användning är för reparation av vattenledningsrör, framför allt för avloppsvatten i befintliga byggnader, så kallad relining. Epoxihartser kan också användas för konstruktionsändamål, ofta tillsammans med lämplig armering, inom plastvaru- och fordonsindustri.

Omsättningen av epoxiharts, ton, 1994-2010

Stapeldiagram om omsättningen av epoxiharts i Sverige under åren 1994 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Omsättningen av epoxiprodukter varierar och 2010 var omsättningen epoxihartser cirka 13 000 ton. Av detta finns knappt 5 000 ton i färger varav cirka 4 000 ton exporterades. Cirka 3 000 ton användes som råvara till plast och cirka 700 ton som golvbeläggningsmaterial.

Diagrammet nedan visar i vilka branscher man arbetar med epoxi.

Användningen av epoxiharts i olika branscher, ton, 2010

Stapeldiagram omanvändningen av epoxiharts i olika branscher i Sverige 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Epoxiharts är en härdplast och hartset bildas på plats genom att reaktiva komponenter fås att reagera med varandra. Epoxi kan ge svåra allergier och för att få arbeta med härdplaster krävs en speciell utbildning. Det går inte att återbilda en härdad plast till ursprungskomponenterna eller smälta om den för återanvändning. Den vanligaste komponenten för att göra epoxihartser är bisfenolA-diglycidyleter.