Statistik om CFC, HCFC och HFC (freoner)

CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (klorfluorkolväten) kallas ofta för freoner. De med­verkar till uttunningen av ozonskiktet. Det har gjorts en internationell överenskommelse, Montreal-protokollet, om att användningen ska upphöra. Riksdagen har beslutat om en avvecklingsplan för CFC och också för ersättningsmedlen HCFC.

Totalomsättning av CFC, HCFC, HFC i Sverige

Stapeldiagram om totalomsättningen av CFC, HCFC och HCF i Sverige åren 1992 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Den totala användningen av dessa ämnen har minskat under många år och verkar nu ha stabiliserats strax under tusen ton. Omsättningen av CFC har minskat till mindre än 100 kg. Även ersättningsmedlen HCFC har fortsatt att minska. I Sverige användes under 2010 cirka 2 ton HCFC. De ännu nyare ersättningsmedlet HFC (fluorkolväten) står nu för nästan hela användningen av denna typ av ämnen. De används i kylanläggningar, för skumning av plast, i brandsläckningsmedel och för rengöring.