Statistik om arsenik

Arsenik och dess föreningar är giftiga. Att arsenik är giftigt har man vetat länge. Redan 1756 ledde riskerna med arsenik till att man utarbetade den första egentliga giftstadgan.

Arsenik och arsenik­föreningar i kemiska produkter, 1995 - 2007

Stapeldiagram om arsenik och arsenikföreningar i kemiska produkter åren 1995 till 2007.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Användningen av arsenik och arsenikföreningar har till största delen utgjorts av arsenik(V)oxid inom trävaruindustrin (träimpregnering). Minskningen beror på ändrade regler för användning av arsenik som träimpregneringsmedel. Impregneringsindustrin har ersatt arsenikmedlen med arsenikfria alternativ.

Branscher som använder arsenik och arsenikföreningar

Cirkeldiagram med branscher som använde kemiska produkter innehållande arsenik och arsenikföreningar år 2001.Cirkeldiagram med branscher som använde kemiska produkter innehållande arsenik och arsenikföreningar år 2007.

 

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Tidigare var den särklassigt största största användningen inom trävaruindustrin som träskyddsmedel och bekämpningsmedel. Andra användningar var i legeringsmetaller och som glasråvara. Användningen i träskyddsmedel var helt borta 2007 liksom som råvara till glas.

Diagrammens ytor ovan motsvarar inte de faktiska förhållandena av mängder för respektive år. Den totala mängden för år 2007 var i själva verket endast en tiondel av mängden år 2001.