Din sökning på "Textilier" gav följande resultat

Totalt 220 träffar

 1. Poddavsnitt om kemikalier i textilier

  Orange anka, mobil och t-shirt Kemikaliepodden avsnitt 6 – Kemikalier i textil Textil är ett material som vi har intill kroppen varje dag – i våra kläder, i lakan, filtar och möbler. Textilier kan

 2. Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

  Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga ämnen i 167 hemtextilier som påslakan, handdukar och filtar. Nästan en tiondel av textilierna innehöll ett miljöfarligt ämne som kommer att bli förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades också ett otillåtet färgämne.

 3. Kartläggning av ämnen i textil

  Textilier har vi dagligen nära kroppen och därför är det viktigt att öka kunskapen om vilka kemikalier de kan innehålla. Kemikalieinspektionen kartlägger nu kemiska ämnen i textilier. Det är en del av ett större uppdrag från regeringen. Vi gör det genom kemisk analys av ämnen i textilier.

 4. Stopp för giftigt ämne i kläder

  EU kommer att införa omfattande begränsningar av ett giftigt ämne, nonylfenoletoxilat, i kläder och andra textilier. Orsaken är att kemikalien bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och

 5. Kemiska ämnen i textil

  Vissa kemikalier tillsätts i textil för att finnas kvar i den färdiga varan, till exempel ämnen som ger textilen dess färg. Här kan du läsa om olika ämnen som kan finnas i textil.

 6. Råd om textil

  Kläder på en tvättlina Textilindustrin bidrar till stora kemikalieutsläpp i de länder där textilierna tillverkas. Här kan du få några tips på hur du kan bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.

 7. Regler om tvätt- och rengöringsmedel

  Tvätt- och rengöringsmedel omfattas av samma regler som andra kemiska produkter, men en EU-gemensam förordning, detergentförordningen (648/2004) som är specifik för tvätt- och rengöringsmedel gäller också.

 8. Nanomaterial

  Nanomaterial används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö.

 9. Kemikalier i praktiken

  Kemikalier i praktiken Ett bra kemikaliearbete minskar riskerna och kan spara pengar PRIO hjälper dig i din yrkesroll. Oavsett om du är arbetar i tillverkande industri, importerar textilier,

 10. Azo-färgämnen

  Azo-färgämnen är organiska föreningar, som innehåller den färggivande azo-funktionen (N=N-). Ofta sitter azo-gruppen bunden till en aromatisk ring och azo-färgämnet kan då brytas ner till en

 11. Tips för en kemikaliesmart vardag

  En del prylar i ditt hem, såsom textilier, elektronik och möbler, kan innehålla små mängder farliga kemiska ämnen. Ämnena innebär ingen större risk för dig men eftersom det är bra att minska den totala mängden kemikalier som du får i dig, och för att skydda miljön, får du här råd och tips för en mer kemikaliesmart vardag.

 12. Årsredovisning 2013

  Under 2013 har uppdraget om Handlingsplanen för en giftfri vardag haft stor betydelse för Kemikalieinspektionens arbetsinsatser. Den har möjliggjort fler inspektioner och analyser av varor.

 13. Råd om kemikaliesmarta val

  En del prylar i ditt hem, exempelvis möbler och elektronik, kan innehålla små mängder skadliga kemikalier. Mängden som kommer ut från en enskild vara är så liten att den normalt sett inte innebär någon risk för dig. Men det är bra för både människor och miljö att försöka minska på den totala mängden kemiska ämnen som kommer ut ur prylar. Här kan du läsa våra tips och råd om hur du kan göra det.

 14. Vägledning för tillsyn av varor

  Varutillsynen skiljer sig från tillsynen av kemiska produkter och bekämp­nings­medel, bland annat därför att reglerna för varor inte alls är lika omfattande och kraven på information och dokumentation i de flesta fall är låga. De flesta varuregler är gemensamma för hela EU, i form av förordningar och direktiv.

 15. Antibakteriellt behandlade varor

  Allt fler varor behandlas med kemiska ämnen för att hindra till exempel bakterietillväxt och dålig lukt. Men de antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis redan efter de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

 16. Flamskyddade varor

  Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande.

 17. Ftalater

  Ur kemisk synpunkt är ftalater diestrar av orto-ftalsyra. Estrarna är uppbyggda av en syra som innehåller en aromatisk ring och en eller två alkoholer, t.ex. etanol eller butanol. Alkoholernas

 18. Kartläggning av farliga ämnen

  Kartläggning av farliga ämnen Kartläggning av farliga ämnen Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu

 19. Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

  Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

 20. Några vanliga plastsorter

  Plast kan se ut och kännas på en mängd olika sätt. Den kan exempelvis vara mjuk, hård, genomskinlig eller färgsprakande. Här kan du läsa om några vanliga plastsorter och vad de är uppbyggda av.

 21. Högfluorerade ämnen – PFAS

  Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin.

 22. Högfluorerade ämnen

  Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Ämnena tillhör de som är absolut mest svårnedbrytbara i naturen. Det är främst via livsmedel som fisk och i vissa fall dricksvatten som vi får i oss högfluorerade ämnen.

 23. Lagar och regler om plast

  Skumplastleksak som ser ut som en hamburgare Det ska vara säkert för privatpersoner att använda varor av plast. Lagstiftningen har skärpts stegvis vilket betyder att de regler som finns i dag