Din sökning på "Textilier" gav följande resultat

Totalt 210 träffar

 1. Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

  Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga ämnen i 167 hemtextilier som påslakan, handdukar och filtar. Nästan en tiondel av textilierna innehöll ett miljöfarligt ämne som kommer att bli förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades också ett otillåtet färgämne.

 2. Kartläggning av ämnen i textil

  Textilier har vi dagligen nära kroppen och därför är det viktigt att öka kunskapen om vilka kemikalier de kan innehålla. Kemikalieinspektionen kartlägger nu kemiska ämnen i textilier. Det är en del av ett större uppdrag från regeringen. Vi gör det genom kemisk analys av ämnen i textilier.

 3. Äldre filtar och mattor av ull

  Äldre garner och textilier av ull, till exempel filtar och mattor, kan ha behandlats mot mal och annan ohyra med DDT eller andra bekämpningsmedel som inte får användas idag. Ofta står det på en etikett på dessa textilier vilket medel som använts men även filtar som inte är märkta kan ha behandlats.

 4. Kort om formaldehyd

  Formaldehyd kan ingå i limmet i spånskivor. Det kan också finnas i textilier och kläder för att hindra att de blir skrynkliga eller för att fixera färgen. Formaldehyd kan ge allergi och det finns regler för hur mycket som får läcka ut från varor.

 5. Stopp för giftigt ämne i kläder

  EU kommer att införa omfattande begränsningar av ett giftigt ämne, nonylfenoletoxilat, i kläder och andra textilier. Orsaken är att kemikalien bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och

 6. Kort om perfluorerade ämnen

  Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används till exempel i textilier, impregneringsmedel, golvvax och skidvalla. Ämnena tillhör de som är absolut mest svårnedbrytbara i naturen.

 7. Kort om flamskyddsmedel

  Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel.

 8. Regler om tvätt- och rengöringsmedel

  Tvätt- och rengöringsmedel omfattas av samma regler som andra kemiska produkter, men en EU-gemensam förordning, detergentförordningen (648/2004) som är specifik för tvätt- och rengöringsmedel gäller också.

 9. Kemikalier i textil

  När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier. Kemikalierna kan påverka hälsan och förorena miljön på de platser där textilen tillverkas. Den del av kemikalierna kan också finnas kvar i de kläder och hemtextilier som du köper.

 10. Kemikalier i praktiken

  Kemikalier i praktiken Ett bra kemikaliearbete minskar riskerna och kan spara pengar PRIO hjälper dig i din yrkesroll. Oavsett om du är arbetar i tillverkande industri, importerar textilier,

 11. Azo-färgämnen

  Azo-färgämnen är organiska föreningar, som innehåller den färggivande azo-funktionen (N=N-). Ofta sitter azo-gruppen bunden till en aromatisk ring och azo-färgämnet kan då brytas ner till en

 12. Tips för en kemikaliesmart vardag

  En person som handlar på sin läsplatta Alla produkter som har en varningsmärkning kan innebära en risk för hälsan eller miljön. När det gäller annat i ditt hem, såsom möbler, leksaker, mattor och