Din sökning på "Textilier" gav följande resultat

Totalt 209 träffar

 1. Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

  Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga ämnen i 167 hemtextilier som påslakan, handdukar och filtar. Nästan en tiondel av textilierna innehöll ett miljöfarligt ämne som kommer att bli förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades också ett otillåtet färgämne.

 2. Kartläggning av ämnen i textil

  Textilier har vi dagligen nära kroppen och därför är det viktigt att öka kunskapen om vilka kemikalier de kan innehålla. Kemikalieinspektionen kartlägger nu kemiska ämnen i textilier. Det är en del av ett större uppdrag från regeringen. Vi gör det genom kemisk analys av ämnen i textilier.

 3. Stopp för giftigt ämne i kläder

  EU kommer att införa omfattande begränsningar av ett giftigt ämne, nonylfenoletoxilat, i kläder och andra textilier. Orsaken är att kemikalien bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och

 4. Kort om formaldehyd

  Formaldehyd kan ingå i limmet i spånskivor. Det kan också finnas i textilier och kläder för att hindra att de blir skrynkliga eller för att fixera färgen. Formaldehyd kan ge allergi och det finns regler för hur mycket som får läcka ut från varor.

 5. Kort om perfluorerade ämnen

  Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används till exempel i textilier, impregneringsmedel, golvvax och skidvalla. Ämnena tillhör de som är absolut mest svårnedbrytbara i naturen.

 6. Regler om tvätt- och rengöringsmedel

  Tvätt- och rengöringsmedel omfattas av samma regler som andra kemiska produkter, men en EU-gemensam förordning, detergentförordningen (648/2004) som är specifik för tvätt- och rengöringsmedel gäller också.

 7. Kort om flamskyddsmedel

  Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel.

 8. Kemikalier i textil

  När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier. Kemikalierna kan påverka hälsan och förorena miljön på de platser där textilen tillverkas. Den del av kemikalierna kan också finnas kvar i de kläder och hemtextilier som du köper.

 9. Kemikalier i praktiken

  Kemikalier i praktiken Ett bra kemikaliearbete minskar riskerna och kan spara pengar PRIO hjälper dig i din yrkesroll. Oavsett om du är arbetar i tillverkande industri, importerar textilier,

 10. Azo-färgämnen

  Azo-färgämnen är organiska föreningar, som innehåller den färggivande azo-funktionen (N=N-). Ofta sitter azo-gruppen bunden till en aromatisk ring och azo-färgämnet kan då brytas ner till en

 11. Årsredovisning 2013

  Under 2013 har uppdraget om Handlingsplanen för en giftfri vardag haft stor betydelse för Kemikalieinspektionens arbetsinsatser. Den har möjliggjort fler inspektioner och analyser av varor.

 12. Tips för en kemikaliesmart vardag

  En person som handlar på sin läsplatta Alla produkter som har en varningsmärkning kan innebära en risk för hälsan eller miljön. När det gäller annat i ditt hem, såsom möbler, leksaker, mattor och