Din sökning på "Formaldehyd" gav följande resultat

Totalt 85 träffar

 1. Kort om formaldehyd

  Formaldehyd kan ingå i limmet i spånskivor. Det kan också finnas i textilier och kläder för att hindra att de blir skrynkliga eller för att fixera färgen. Formaldehyd kan ge allergi och det finns regler för hur mycket som får läcka ut från varor.

 2. Kontroll av formaldehyd i träskivor

  Kemikalieinspektionen har analyserat limmade träskivor för att undersöka läckage av formaldehyd. 18 träskivor från de 9 största importörerna undersöktes. En av skivorna avgav för hög halt formaldehyd

 3. Svenska regler om formaldehyd i träbaserade skivor

  Träbaserade skivor som tillverkas i Sverige eller förs in i Sverige får inte avge mer än 0,124 milligram formaldehyd/m3 luft. Skivor som avger mer än gränsvärdet får heller inte yrkesmässigt säljas, överlåtas eller användas. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av formaldehyd i inomhusluft.

 4. Lädervaror

  Både när lädervaror tillverkas och när de används kan de olika materialen ge allergier och eksem och bli ett problem för miljön när de slängs.

 5. Aktuella samråd inom Reach

  Aktuella samråd inom Reach Ändring av bilaga II om säkerhetsdatablad Lämna synpunkter senast 10 oktober 2019. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) Lämna synpunkter senast 18 oktober

 6. Statistik om allergiframkallande ämnen

  Vissa kemiska produkter som företagen anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister innehåller allergiframkallande ämnen. Av de cirka 14 000 kemiska produkter som år 2010 användes i hushållen innehöll cirka 3 800 något allergiframkallande ämne.

 7. KIFS – Kemikalieinspektionens föreskrifter

  Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i särskilda författningssamlingar. Kemikalieinspektionens föreskrifter har beteckningen KIFS.

 8. KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

  Föreskriften gäller utöver EU-reglerna. När speciella förutsättningar gäller för den svenska marknaden anges det särskilt. Här finns regler för förpackningar och förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, GMO, brännbarhet och kemiska egenskaper hos leksaker.

 9. Mer om KIFS 2017:7

  Mer om KIFS 2017:7 Här hittar du information om vad Kemikalieinspektionens nya grundföreskrift (KIFS 2017:7) betyder i praktiken och vad den kan innebära för dig och din verksamhet. Vad är nytt?

 10. Varor / material

  En stor del av de produkter som säljs idag innehåller eller har behandlats med kemiska ämnen.  När det gäller produkter som målarfärg kan detta vara lätt att se, men även rena varor som vi kanske

 11. Vägledning för tillsyn av varor

  Varutillsynen skiljer sig från tillsynen av kemiska produkter och bekämp­nings­medel, bland annat därför att reglerna för varor inte alls är lika omfattande och kraven på information och dokumentation i de flesta fall är låga. De flesta varuregler är gemensamma för hela EU, i form av förordningar och direktiv.