Kemikalier i hemmet och på fritiden

Innehållsförteckning:

Här kan du läsa om kemikalier i kemiska produkter som är vanliga i vardagen, såsom byggprodukter, desinfektionsmedel, e-cigarettvätskor och kylarvätska. Läs också våra råd om kemikalier i elektriska prylar och leksaker.

Byggprodukter

Ibland kan den som bygger eller renoverar i sitt hem komma i kontakt med skadliga kemikalier.

Här kan du få råd om sådant som kan vara bra att tänka på när du bygger och renoverar.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger som innehåller biocider kan innebära en risk för vattenlevande organismer. Därför är det bra att i första hand välja andra alternativ när du ska skydda din båtbotten mot påväxt.

Läs våra råd om båtbottenfärger.

Desinfektionsmedel och konserveringsmedel

Desinfektionsmedel och konserveringsmedel är kemiska produkter som är verksamma mot skadliga mikroorganismer på något sätt. Många av de produkter som är desinfektionsmedel och konserveringsmedel klassas som så kallade biocider, som är en typ av bekämpningsmedel.

Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du hanterar den här typen av kemiska produkter.

E-cigarettvätskor

Vätskor till e-cigaretter kan vid felaktig hantering leda till allvarliga förgiftningar. Därför behöver du förvara dessa vätskor och e-cigaretter så att barn inte ser eller kommer åt dem. Innan du använder produkterna är det också viktigt att du tittar efter varningsmärkningen och läser instruktionerna på vätskans förpackning, så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Läs våra råd om E-cigarettvätskor.

Elektriska prylar

Mobiltelefoner, TV-apparater, datorer och andra elektriska apparater ger ifrån sig små mängder kemiska ämnen till den omgivande luften när de används och blir varma. God ventilation är ett bra sätt att hålle nere den totala mängden kemiska ämnen i inomhusluften.

Läs våra råd om elektriska prylar.

Knappcellsbatterier

Knappcellsbatterier är små, runda, platta batterier som kan finnas i till exempel gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, klockor och febertermometrar. Många knappcellsbatterier är så små att ett barn lätt kan svälja dem, vilket kan vara mycket farligt.

Läs våra råd om knappcellsbatterier.

Kylarvätska

Varje år blir många barn och vuxna förgiftade av etylenglykol. Det är ett ämne som är vanligt i kylarvätska. Du kan minska risken för olyckor genom att förvara vätskan i dess originalförpackning och på ett ställe så att barn inte ser eller kommer åt den, undvika slangning och genom att vara noga med att torka upp spill.

Läs våra råd om kylarvätska.

Lampoljor

Lampolja eller lysfotogen orsakar varje år allvarliga olyckor bland små barn. Risken för olyckor minskar om du förvarar lampoljan så att barn inte ser eller kommer åt den. Det kan också innebära en risk att lämna ett litet barn i samma rum som en oljelampa. Det gäller även om lampan är släckt.

Läs våra råd om lampoljor.

Leksaker

Kraven på att leksaker ska vara säkra är extra höga i EU. Men det finns också sådant som man kan tro är tillverkat för barn att leka med men som inte är det, exempelvis självlysande halsband, armband och lysstavar. Det finns också recept på hemmagjort slime med ingredienser som inte är lämpliga för barn.

Läs våra råd om leksaker.

Medel mot skadedjur och insekter

Kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur kan vara ohälsosamma och skadliga för miljön. Därför är det bra om du kan få bort skadedjuren på andra sätt än med kemikalier. Om du måste använda de kemiska bekämpningsmedlen behöver du läsa på förpackningen så att du vet hur du kan använda produkterna på ett säkert sätt.

Läs våra råd om medel mot skadedjur och insekter.

Rengöringsmedel

Några av de rengöringsmedel som finns att köpa i butikerna och på nätet kan innebära risker för hälsan och miljön om du använder dem felaktigt. Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produkternas förpackning, så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Läs våra råd om rengöringsmedel.

Tändvätska

Varje år skadas flera hundra barn efter att de har fått i sig tändvätska, ofta i samband med grillning. Minska risken för olyckor genom att förvara tändvätskan så att barn inte ser eller kommer åt den.

Läs våra råd om tändvätska.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är medel som du kan använda för att skydda dina växter mot ohyra och sjukdomar, eller för att få bort oönskade växter och ogräs i trädgården. I Sverige är det bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Läs våra råd om växtskyddsmedel.

Senast uppdaterad 1 juni 2023