Leksaker

Innehållsförteckning:

Leksaker är oftast säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom leksaker i EU ska vara tillverkade med hänsyn till att barn är särskilt känsliga. När du handlar leksaker på nätet behöver du ha koll på att det du handlar är tillverkat för att få säljas i EU. Ett bra sätt att få koll på detta är att titta efter CE-märkningen.

Leksaker är säkrare än andra saker

Leksaker som är CE märkta är ofta säkrare för barnen att leka med än saker som är gjorda för vuxna. Det beror på att kraven på att leksaker ska vara säkra är extra höga i EU. CE-märkningen innebär att tillverkaren ska ha tagit hänsyn till de regler för leksaker som gäller i EU. Många farliga kemiska ämnen är förbjudna i leksaker som tillverkas i EU eller importeras till EU från andra delar av världen. Kemiska ämnen som vi vet kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka möjligheten att få barn är förbjudna eller får bara förekomma i låga halter. Exempel på ämnen som är förbjudna i leksaker är särskilt farliga mjukgörare så kallade ftalater samt ett antal metaller. Många doftämnen är också förbjudna, eftersom de är allergiframkallande.

Leksaker som du kan köpa på nätet

När du handlar leksaker, barnkläder eller annat på internet är det tryggast att ta reda på om varorna är tillverkade för att få säljas i EU. I värsta fall kan varor som inte är tillverkade för EU innehålla ämnen som kan skada hälsan och miljön. Du kan till exempel söka efter information på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon. När det gäller leksaker och elektroniska produkter kan du titta efter CE-märkningen. Leksaker och elektroniska produkter som är CE-märkta ska vara tillverkade med hänsyn till de regler som gäller i EU.

Läs mer här om att handla säkert på nätet

Nya leksaker kan vara säkrare än äldre leksaker

Leksaker som är köpta efter år 2013 kan vara säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU skärptes kraftigt under 2013. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

Läs mer om risker med begagnade leksaker.

Leksaker anpassade för barnets ålder

För barn som gärna tuggar och suger på saker är det säkrast att enbart låta barnet leka med sådant som är godkänt för barn i åldrarna (0-3 år). Kraven för dessa leksaker är extra hårda. Undvik att barn tuggar och suger på sådant som inte är avsett för det. Men även för de äldre barnen finns åldersrekommendationer som kan vara bra att ta hänsyn till. Exempelvis är byggsatser för bilar, flygplan och båtar inte avsedda för små barn. Många färger och limmer som finns i förpackningar med byggsatser kan innehålla lösningsmedel. Äldre barn som leker med sådant bör helst sitta på en väl ventilerad plats, exempelvis bredvid ett öppet fönster, när de använder färgerna och limmerna.

Saker med starka dofter

Vissa leksaker och suddgummin som luktar starkt kan innehålla allergiframkallande doftämnen och ftalater. Därför kan det vara bra att undvika produkter som luktar starkt. Leksaker som är parfymerade kan vara allergiframkallande, många sådana parfymämnen är förbjudna i EU. För vissa parfymämnen finns det krav på att det ska finnas information om de är tillsatta i leksaker.

Självlysande halsband, armband och lysstavar

Självlysande halsband, armband och lysstavar behöver inte uppfylla de krav som gäller för leksaker, eftersom de inte är tänkta att användas som leksaker. De självlysande halsbanden, armbanden och lysstavarna är gjorda av tunna plaströr som lätt kan gå sönder. Om plaströren går sönder kan en självlysande vätska lätt läcka ur. Vätskan kan vara kraftigt irriterande om det hamnar i munnen och i ögonen. Låt inte barnen suga eller tugga på den här typen av självlysande plaströr.

Hemmagjort slajm

Många barn vill blanda sitt eget slajm och flera vanliga recept innehåller lim som ingrediens. I lim kan det finnas allergiframkallande konserveringsmedel eller andra ämnen som inte är tillåtna i leksaker. Eftersom lek med slajm innebär mycket hudkontakt är det olämpligt att använda lim som ingrediens.
Det finns också recept på slajm som innehåller borsyra eller borax, vilket är högst olämpligt för barn att komma i kontakt med. Dessa ämnen kan bland annat påverka människors förmåga att få barn. Linsvätska kan innehålla små mängder borsyra, men då i så låg halt att det inte är någon fara att använda.
Det finns flera recept på slajm där man bara använder ingredienser som används vid matlagning, exempelvis vatten, mjöl, matolja och karamellfärg. Välj ett sådant recept om barnen vill blanda eget slajm.

Läs våra råd om kemiska produkter

Kritor, pennor, färger, lim

De flesta färger och limmer som är avsedda för barn är vattenbaserade och innehåller inte skadliga lösningsmedel. Oljefärger av den typ som vuxna använder ska inte användas av barn. Akrylfärger kan vara ett alternativ för lite större barn som vill måla ”på riktigt”.

Sådant som blinkar och låter

Många leksaker innehåller batterier som gör att de kan blinka, tuta, eller spela melodier. Om leksaken uppfyller de regler som gäller i EU ska det inte gå att få upp batteriluckan för ett litet barn, men med tanke på hur stora risker det innebär för ett litet barn som får tag i ett batteri kan det vara bra att ha lite extra tillsyn över små barn som leker med sådana leksaker. När du ska göra dig av med en leksak som innehåller batterier så kan du lämna tillbaka leksaken till den affär som sålde den. Säljaren är skyldig att ta hand om varor med inbyggda batterier. Du kan också lämna in varan på en återvinningscentral. Sådant som inte säljs som leksaker men som har batterier i sig kan ha batteriluckor som kan vara relativt lätta för barn att öppna. Exempelvis finns det gratulationskort med knappcellsbatterier. Om barn sväljer ett batteri behöver du kontakta sjukvården.

Läs mer om knappcellsbatterier

Vätskefyllda saker

Vätskefyllda prydnadssaker med olikfärgade vätskor kan innehålla mineralolja. Det här är också en typ av produkt som inte är tillverkat för barn. Mineraloljan är mycket farlig om dessa föremål går sönder och barn får i sig innehållet.

Modellera och lekmassa

Modellera, slime och lekmassa som är CE-märkt ska leva upp till de säkerhetskrav som ställs på leksaker inom EU och ska vara säkra att använda. Välj alltid produkter som är anpassade efter ditt barns ålder och mognad.

Mer information

Lyssna på vårt poddavsnitt om kemikalier i leksaker

Senast uppdaterad 12 april 2024