Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Denna serie med vägledningsdokument berör olika områden som är viktiga för en nationell kemikaliekontroll. Exempel på områden som kommer att behandlas är hållbar finansiering, lagstiftning, information om kemikalier och företag, faro- och riskbedömning, riskhantering och tillsyn.