Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsynsrapporter

I Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter finns bland annat resultat från våra tillsynsprojekt, praktisk tillsynsvägledning och våra planer för tillsyn, marknadskontroll och vägledning.