Tillsyn 3/15: Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

För att bidra till att den operativa kemikalietillsynen ska vara rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen fram en plan för tillsynsvägledning. Planen sträcker sig över tre år och uppdateras årligen. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra i deras planering.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020