Rapport 2/19: Fördjupad utvärdering av Giftfri miljö 2019

Kemikalieinspektionens utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar att målet inte kommer att nås till 2020 trots viktiga framsteg.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020