Rapport 1/19: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2018

Kemikalieinspektionens redovisning av hur vi arbetat med Östersjöstrategins mål under 2018.

Senast uppdaterad 8 juni 2020