Rapport 6/18: PFAS i handlingsplanen för giftfri vardag

Utdrag ur Kemikalieinspektionens rapport 6/17.

Engelsk version i rapport 7/18.

Senast uppdaterad 8 juni 2020