Rapport 1/11: Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull

En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus. Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 7 juni 2020