Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 5/04: Dekabromdifenyleter (dekaBDE)

Underlag till ett nationellt förbud.

Senast uppdaterad 7 juni 2020