Rapport 2/97: Kemikalier i textilier

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Texten är inskannad och återgiven som avbild.

Senast uppdaterad 6 juni 2020