PM1/22: Dataanalys av patentinformation med hjälp av artificiell intelligens

Patentdata innehåller information om användning av kemiska ämnen i en produkt eller vara i ett skede innan dessa har introducerats på marknaden. Att upptäcka och proaktivt kunna reglera användning av farliga ämnen i detta tidiga skede är av stort värde vid samhällets kemikaliekontroll. Då dagens kunskapsinhämtning i hög utsträckning sker manuellt och innefattar stora datamängder som finns tillgängliga i maskinläsbar form, finns det potential att både effektivisera och förbättra övervakning och insamling av patentinformation med hjälp av datadrivna tekniker.

Potentialen i att tillämpa AI för att identifiera relevanta patent har utvärderats i en fallstudie. Patentdata som rör en grupp av farliga kemiska ämnen (bisfenoler) har samlats in från Europeiska patentverket (EPO). Denna datamängd har sedan använts för att träna en uppsättning AI-metoder att identifiera relevanta patent genom att analysera deras text- och bildinnehåll.

Senast uppdaterad 23 mars 2022