PM 4/22: Kemikalier i skumvätskor för brandsläckning - en kunskapssammanställning

Användningen av skumvätska vid släckning av bränder, särskilt PFAS-baserade släckskumvätskor, har lett till att miljön, inklusive dricksvatten, förorenats av PFAS. Det är dock inte alltid lätt att veta vad olika skumvätskor innehåller. Andra ämnen än PFAS i PFAS-fria skumvätskor kan också förorena miljön.

Åsikterna om behovet av, och riskerna med, skumvätskor är delade, eventuellt på grund av att den kunskap som finns inte är tillräckligt spridd i samhället. Denna kunskapssammanställning är därför skriven i syfte att samla den informationen som finns tillgänglig om skumvätskor, med extra fokus på PFAS-baserade skumvätskor. Målsättningen är att läsaren ska få en genomgång av de studier och den litteratur som finns på området.

Senast uppdaterad 2 juni 2022