PM 8/05: RIO 2005 - Regionala inspektionsprojekt i Kalmar-, Stockholms- och Sörmlands län

Under 2005 har Kemikalieinspektionens regionala inspektionsprojekt genomförts i Kalmar, Stockholms och Sörmlands län. Vid de regionala inspektionsprojekten granskas många olika typer av företag och kemiska produkter inom en geografisk region.

Senast uppdaterad 5 juni 2020