PM 5/05: Antibakteriella substanser och azofärgämnen i varor

Detta projekt har haft två parallella inriktningar. Framför allt kontrollerades företag med olika typer av varor som innehåller antibakteriella substanser. Bland dem fanns företag som också omfattades av bestämmelserna om azofärgämnen i textil- och lädervaror, i dessa fall gjordes även en kontroll av regelefterlevnaden på detta område.

Senast uppdaterad 5 juni 2020