Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM 3/02: Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2002

Denna rapport redovisar det övergripande resultatet av det regionala inspektionsprojekt som genomfördes hos ett 60-tal företag i 5 kommuner i Stockholms län under hösten 2002 och våren 2003.

Senast uppdaterad 7 januari 2021