Klassificering och märkning av kemiska produkter

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Du som säljer kemiska produkter behöver därför märka produkterna med information om farorna och hur produkterna kan hanteras säkert.

Senast uppdaterad 26 maj 2020