Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande
Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande

Faktablad

I våra faktablad finns råd om kemikaliereglerna och annan hjälp till dig som importerar, tillverkar, säljer eller använder kemiska produkter eller andra varor som innehåller kemikalier. Faktabladen är också till hjälp för dig som utövar tillsyn över sådan verksamhet i din kommun eller i ditt län.