Om produktregistret

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska pro­duk­ter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Exempel på sådan information är produkternas an­vänd­nings­om­rå­de, funktion, sammansättning, produktionsvolymer och hälso- och miljöfarlighetsklassificering.

Hur används uppgifterna?

Kemikalieinspektionen använder registret bland annat till Sveriges officiella statistik över kemikalieanvändningen, för inspektioner och för att utveckla reglerna och minska riskerna för hälsan och miljön.

Andra myndigheter och organisationer, forskare, media med flera använder också uppgifter ur produktregistret. Alla uppgifter som lämnas ut från registret hanteras enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du har frågor om vad enskilda produkter innehåller är det i första hand tillverkaren eller den som fört in produkten till Sverige som kan svara. Uppgifter om företagen som anmäler produkter till produktregistret finns i vårt företagsregister.

Produktregistret i siffror

 • Cirka 2 500 anmälningspliktiga företag som rapporterar uppgifter till produktregistret.
 • Under 2017 registrerade företagen sammanlagt cirka 100 000 produkter.
 • Totalt innehåller registret uppgifter om fler än 200 000 kemiska produkter.

Nordiska produktregister

Produktregister med kemiska produkter finns även i Norge, Danmark och Finland. Uppgifter om hur kemikalier används i Norden finns i den gemensamma databasen SPIN.

Har du frågor till produktregistret?

Mejla på produktregistret@kemi.se eller ring oss via växeln på 08-519 41 100.

Fax: 08-82 55 08

Telefontider

 • Måndag 09:00–11:00
 • Tisdag 09:00–11:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 13:00–15:00
 • Fredag 09:00–11:00

Avvikande telefontider under sommaren:

Produktregistrets telefon är öppen hela sommaren, men mellan den 29 juni och 7 augusti kommer vi minska öppettiderna till:

 • Tisdag 09:00–11:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 13:00–15:00
Produktregistret har stängt under följande dagar 2020:
Första maj 1/5

Krist himmelfärdsdag

21/5

Midsommarafton

19/6

Jul

24–25/12

Nyår

31/12