Kemikalieavgift

Om den sammanlagda volymen av alla dina anmälningspliktiga produkter är minst 1 000 kg per år ska du betala en kemikalieavgift.

Avgiften består av två delar: en registeravgift och en mängdavgift. Den sammanlagda avgiften räknar vi ut så här:

  • en årlig registeravgift på 600 kronor för varje produkt eller organism, men högst 70 000 kronor per år
  • en årlig mängdavgift på 12 kronor per ton produkter eller organismer, men högst 70 000 kronor per år.

Avgiften ska betalas i efterskott och är baserad på den årliga redovisningen av antalet produkter och mängder.

Kemikalieavgiften är samordnad med avgiften för bekämpningsmedel. Om du har fått tillstånd för ett bekämpningsmedel och betalar årsavgift för det ska du inte betala någon kemikalieavgift.

Om du har ett så kallat agentmedgivande och registrerar produkter åt någon annan ska du som är agent betala kemikalieavgiften till produktregistret.

Årsavgift för bekämpningsmedel

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.

Baserad på försäljningsvärdet

Kemikalieinspektionen skickar i början av året ut ett redovisningsunderlag med information till företagen om att redovisa värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året. Uppgifter om försäljningsvärdet för kemiska respektive biologiska växtskyddsmedel och biocidprodukter ska redovisas var för sig. Baserat på redovisningen skickar vi sedan ut ett beslut om årsavgift tillsammans med en faktura. Årsavgiften ska betalas senast den 31 maj.

Lista – Årsavgifter för bekämpningsmedel

Kemikalieavgiften är den avgift som företag som anmäler kemiska produkter till produktregistret betalar. Ett företag ska inte betala både en årsavgift för bekämpningsmedel och en kemikalieavgift till produktregistret för en och samma produkt.

När du ansöker om godkännande för en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel måste du betala en avgift för prövningen av godkännandet.

Läs mer om ansökningsavgifter för biocidprodukter här.

Läs mer om ansökningsavgifter för växtskyddsmedel här.

Regler

Reglerna om anmälan till produktregistret hittar du här.

Har du frågor till produktregistret?

Mejla på produktregistret@kemi.se eller ring oss via växeln på 08-519 41 100.

Fax: 08-82 55 08

Telefontider

  • Måndag 09:00–11:00
  • Tisdag 09:00–11:00
  • Onsdag 09:00–11:00
  • Torsdag 13:00–15:00
  • Fredag 09:00–11:00

Avvikande telefontider under sommaren:

Produktregistrets telefon är öppen hela sommaren, men mellan den 29 juni och 7 augusti kommer vi minska öppettiderna till:

  • Tisdag 09:00–11:00
  • Onsdag 09:00–11:00
  • Torsdag 13:00–15:00
Produktregistret har stängt under följande dagar 2020:
Första maj 1/5

Krist himmelfärdsdag

21/5

Midsommarafton

19/6

Jul

24–25/12

Nyår

31/12