Anmälningsplikt för nanomaterial

Nanomaterial som tillsatts medvetet i kemiska produkter ska redovisas till produktregistret. Det gäller dig som har en anmälningspliktig kemisk produkt. Första gången nanomaterial ska rapporteras blir i februari 2019.

Du som har en anmälningspliktig kemisk produkt måste rapportera om den innehåller avsiktligt tillsatt nanomaterial. Det gör du samtidigt som du gör din produktanmälan till produktregistret. Är du osäker på om det finns avsiktligt tillsatt nanomaterial i din produkt, kontakta din leverantör. Med avsiktligt tillsatt avses nanomaterial som är medvetet tillsatt för att en viss funktion ska uppnås, till exempel att ett material ska bli vattenavvisande eller för att ge materialet absorberande egenskaper.

Läs mer om anmälningspliktiga produkter

Fysiska och kemiska egenskaper

Reglerna om registrering av nanomaterial i kemiska produkter innebär att du ska rapportera in fysiska och kemiska egenskaper hos nanomaterialet. Det innebär att du behöver ta fram följande information om nanomaterialet i din produkt:

  • klassificering enligt CLP-förordningen 1272/2008
  • nanomaterialets funktion
  • partikelstorlek
  • form
  • kristallstruktur
  • ytareal
  • ytbehandling
  • ytladdning
  • om nanomaterialet förekommer i agglomererat eller aggregerat tillstånd (samling av material) så ska medelstorleken anges.

Undantag från reglerna

Det finns undantag från reglerna om registrering av nanomaterial. Om ditt företag har en årsomsättning på mindre än 5 miljoner kronor, eller om nanomaterialet är ett pigment, behöver du endast ange om nanomaterial ingår i produkten. Det innebär att du inte behöver rapportera nanomaterialets egenskaper.

Registreringen ska skapa överblick

Syftet med reglerna är att skapa en överblick över vilka nanomaterial som förekommer på den svenska marknaden. Reglerna har införts i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) och började gälla den 1 januari 2018. Det innebär att registreringen ska ske senast 28 februari 2019.

Tänk på att börja samla data om nanomaterial redan nu. Har du inte tillgång till de data som ska registreras kontakta din leverantör i god tid innan registreringen ska ske.

Senast uppdaterad 3 september 2020