Anmälningsplikt för högfluorerade ämnen (PFAS) i kemiska produkter

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som tillsatts medvetet i kemiska produkter ska redovisas till produktregistret. Det gäller dig som har en anmälningspliktig kemisk produkt. Reglerna för registrering av PFAS i produktregistret gäller från den 1 januari 2019. Det betyder att första gången PFAS ska rapporteras in till registret blir i februari 2020.

Du som har en anmälningspliktig kemisk produkt måste rapportera om den innehåller avsiktligt tillsatt PFAS. Det gäller oavsett i vilken halt PFAS förekommer. Men själva halten av PFAS i produkten behöver inte anges, inte heller ämnesnamnet. Du gör denna rapportering samtidigt som du gör en produktanmälan till produktregistret. Du som redan har en produkt registrerad behöver komplettera registreringen med information om PFAS-innehåll.

Definitionen av vilka PFAS som ska registreras är ämnen som i sin molekyl innehåller en perfluorerad kolkedja med minst två kolatomer samt bindning till valfria atomer eller grupper av atomer. Till exempel omfattas ämnena PFOA och PTFE (teflon) av anmälningsplikten.

Är du osäker på om det finns avsiktligt tillsatt PFAS i din produkt, kontakta din leverantör. Med avsiktligt tillsatt avses PFAS som är medvetet tillsatt för att en viss funktion ska uppnås, till exempel vatten- och smutsavvisande eller smörjande funktion. PFAS kan ingå i kemiska produkter som till exempel impregneringsmedel, skidvalla, brandskum och i råvaran till plast och papper.

De nya reglerna finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer, 3 kap. 14 § punkten 12 a

Läs mer om anmälningspliktiga produkter

Undantag från reglerna

Det finns undantag från reglerna om anmälningsplikten för PFAS. Företag med en årlig omsättning under fem miljoner kronor är undantagna från kravet på PFAS-rapportering.

Börja i god tid

Tänk på att börja ta reda på om PFAS ingår i din produkt redan nu. Har du inte tillgång till de data som ska registreras kontakta din leverantör i god tid innan registreringen ska ske.

Syftet med reglerna

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är rörliga i mark och vatten. PFAS har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Syftet med Kemikalieinspektionens skärpta rapporteringskrav är att öka kunskapen om hur PFAS används. Med mer information om användningen blir det enklare att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att skydda hälsa och miljö.

Senast uppdaterad 3 september 2020