Agentmedgivande

Kemikalieinspektionen kommer att förlänga alla agentmedgivanden som har gällt under 2020 så att de även gäller för 2021. Alla agentmedgivanden upphör dock 30 oktober 2022 eftersom nya regler kommer att gälla från och med 2023. Vi kommer att informera om de nya reglerna så snart vi vet mer.

För att få medgivande att som handelsagent anmäla produkter måste du ansöka om ett skriftligt medgivande från Kemikalieinspektionen. Om du har ett agentmedgivande och gör produktanmälan och redovisar kvantiteter åt någon annan ska du betala en kemikalieavgift till produktregistret.

Agentmedgivanden 2021

Kemikalieinspektionen kommer att förlänga alla agentmedgivanden som har gällt under 2020 så att de även gäller för 2021. Alla agentmedgivanden upphör dock 30 oktober 2022 eftersom nya regler kommer att gälla från och med 2023. Vi kommer att informera om de nya reglerna så snart vi vet mer.

Om du anlitar en handelsagent

Om du anlitar en handelsagent för att registrera dina produkter ska du ändå anmäla din verksamhet till produktregistret.

Även om du anlitar en handelsagent är du ansvarig för att dina produkter blir registrerade. Kontrollera med din agent att uppgifterna lämnas in.

I företagsregistret kan du se vilka företag som fått ett agentmedgivande.

Senast uppdaterad 14 april 2022