Agentmedgivande

För att få medgivande att som handelsagent anmäla produkter måste du ansöka om skriftligt medgivande från Kemikalieinspektionen.

Om du har ett agentmedgivande och gör produktanmälan och redovisar kvantiteter åt någon annan ska du betala en kemikalieavgift till produktregistret.

Om du anlitar en handelsagent

Om du anlitar en handelsagent för att registrera dina produkter ska du ändå anmäla din verksamhet till produktregistret.

Även om du anlitar en handelsagent är du ansvarig för att dina produkter blir registrerade. Kontrollera med din agent att uppgifterna lämnas in.

I företagsregistret kan du se vilka företag som fått ett agentmedgivande.

Agentmedgivanden 2021

Alla företag som har haft ett giltigt agentmedgivande under 2020 ges en automatisk förlängning för 2021.

Under 2021 kommer Kemikalieinspektion se över kraven för att inneha ett agentmedgivande och processen för ansökan av sådant medgivande.

Senast uppdaterad 1 december 2020