Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Tvättmaskin

Tvätt och rengöringsmedel kan vara irriterande för huden och ögonen eller luftvägarna, framförallt om de är koncentrerade. Vissa kan orsaka allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt. Produkter som kan vara särskilt riskabla är maskindiskmedel, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Använd tvätt- och rengöringsmedel på rätt sätt. Läs på förpackningen. Skydda dig med gummihandskar och skyddsglasögon om du måste använda särskilt starka medel. Lägg märke till farosymbolerna och läs informationen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Se till att barn inte kommer åt produkten. Ring 112 och begär Giftinformation om ett barn får i sig, eller på sig, något som kan vara farligt.

Giftinformationscentralen

Visa alla Varor och kemiska produkter