Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Grill

Varje år skadas flera hundra barn efter att de har fått i sig tändvätska, ofta i samband med grillning. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Tändvätskor ska vara märkta med farosymbol och varningstext. De ska också vara förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst en liter. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkten.

Gör så här för att skydda barnen

  • Förvara alltid tändvätska utom syn- och räckhåll för barnen.
  • Skruva alltid åt korken på flaskan.
  • Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.
  • Häll inte över tändvätskan i en läskflaska eller liknande.

Ring 112 och begär Giftinformation om barnet får i sig, eller på sig, något som kan vara hälsoskadligt.

Varning för tändvätskor

Visa alla Varor och kemiska produkter