Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Snigel

Den spanska skogssnigeln, mördarsnigeln, kan orsaka skador i trädgårdar och odlingar. Du kan minska risken för att din trädgård drabbas av den spanska skogssnigeln genom att undvika fukt i din trädgård. Har du problem med mycket sniglar i trädgården kan du få bort dem genom att 

  • klippa sönder sniglarna, 
  • använda olika typer av fällor eller barriärer.

På Snigelakuten, Göteborgs Naturhistoriska Museum, finns mer information för dig som har problem med sniglar i trädgården

Om du måste använda bekämpningsmedel, får du bara använda medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har ett fyrsiffrigt registrerings­nummer på etiketten. Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av privatpersoner. I vårt register med bekämpningsmedel kan du kontrollera registrerings­numret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Titta efter varningsmärkningen på bekämpningsmedlets förpackning och läs in­for­ma­tionen om hur du ska hantera produkten för att skydda dig själv och miljön på bästa sätt.

Visa alla Varor och kemiska produkter