Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Snigel

Den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) orsakar skador i trädgårdar och odlingar.

Det finns flera metoder att få bort sniglar, till exempel att klippa sönder dem, använda fällor eller att strö kalk runt växterna. Sniglar är känsliga för uttorkning. Undvik därför att skapa fuktiga ställen i trädgården. 

Om du måste använda bekämpningsmedel, köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighets­klasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel som finns hos Kemikalieinspek­tionen kan du kontrollera registrerings­numret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Lägg märke till farosymbolerna och läs in­for­ma­tionen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Visa alla Varor och kemiska produkter