Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Snigel

Den spanska skogssnigeln, mördarsnigeln, kan orsaka skador i trädgårdar och odlingar. Du kan minska risken för att din trädgård drabbas av den spanska skogssnigeln genom att undvika fukt i din trädgård. Har du problem med mycket sniglar i trädgården kan du få bort dem genom att: 

  • klippa sönder sniglarna, 
  • använda olika typer av fällor, 
  • strö kalk runt växterna.

På Snigelakuten, Göteborgs Naturhistoriska Museum, finns mer information för dig som har problem med sniglar i trädgården

Om du måste använda bekämpningsmedel, köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighets­klasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av privatpersoner. I registret över bekämpningsmedel som finns hos Kemikalieinspek­tionen kan du kontrollera registrerings­numret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Titta efter varningsmärkningen på bekämpningsmedlets förpackning och läs in­for­ma­tionen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Visa alla Varor och kemiska produkter