Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Vaskrensare

Varje år vårdas barn och vuxna på sjukhus på grund av frätskador orsakade av propplösare som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid. Sådana propplösare kallas ibland för kaustiksoda eller lut. De kan snabbt ge allvarliga och bestående frätskador i munnen och matstrupen, i ögonen och på huden.

Om du vill använda propplösare för att rensa avloppet, välj i första hand en produkt som inte är frätande. Frätande propplösare är kemiska produkter som är så farliga att barnfamiljer helt bör undvika att ha dem hemma.

Förebygg stopp i avloppet genom att inte spola ner fett i avloppet. Torka istället ur stekpannan med exempelvis papper. Spola avloppen med hett vatten då och då.

Om du ändå fått stopp i avloppet använd i första hand mekaniska metoder, till exempel rensa för hand eller använd vaskrensare eller rensvajer. Eller anlita ett proffs.

Om du har propplösare hemma

  • Läs informationen på förpackningen. Titta efter farosymboler och följ bruksanvisningen.
  • Förvara propplösare i originalförpackningen och utom räckhåll för barn. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.
  • Undvik frätande propplösare. Om du gjort det men ändå måste anlita ett proffs, säg att du har använt propplösare.

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Om propplösare hos Giftinformationscentralen

Läs mer i broschyren Varning för propplösare.

Visa alla Varor och kemiska produkter