Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Visa alla Varor och kemiska produkter

Mygg- och fästingmedel

Mygga

Mygg- och fästingmedel kan innehålla ämnen som irriterar ögon och känslig hud. Medlen kan också vara hälsoskadliga om de används felaktigt. Därför är det bra att läsa igenom och följa bruksanvisningen, så att du hanterar produkten på ett säkert sätt. 

  • Ett bra sätt att skydda sig är att i första hand använda alternativ till mygg- och fästingmedel, exempelvis myggnät och vanliga kläder.
  • Använd endast mygg- och fästingmedel när det verkligen behövs.
  • Ett sätt att minska hudirritation är att undvika hudkontakt. Många medel går bra att sätta på kläderna istället för på huden.   
  • Om du vill använda medlet på barn är det viktigt att du tittar efter rekommenderad åldersgräns på förpackningen.
  • Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. 

Medel som är godkända av Kemikalieinspektionen har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av privatpersoner. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information. 

Om du köper mygg- och fästingmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler. 

Kemikalieinspektionen avråder inte gravida från att använda godkända mygg- och fästingmedel när andra metoder inte ger tillräckligt skydd.

Insektsmedel för djur

Kemiska bekämpningsmedel för djur såsom sprayer och vätskor måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.

Många av de bekämpningsmedel som saknar godkännande är baserade på så kallade "naturliga ämnen". Eteriska, flyktiga oljor finns ofta i insektsmedel för användning på människor och hästar, liksom för att förebygga fästingar på katter och hundar. Men naturligt betyder inte detsamma som ofarligt och oljorna kan orsaka skador i form av överkänslighet eller allergi.

Att skydda sin häst mot insekter med huva och täcke är till exempel att föredra framför att använda bekämpningsmedel.

Visa alla Varor och kemiska produkter