Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Mygga

Mygg- och fästingmedel kan innehålla ämnen som irriterar ögon och känslig hud och som kan vara hälsoskadliga om de används felaktigt. Använd i första hand till exempel myggnät och vanliga kläder för att skydda dig och mygg- och fästingmedel endast när det verkligen behövs. Många medel kan användas utanpå kläderna.

Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. De har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av vara och en. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information. Respektera eventuella åldersgränser för medlet och läs och följ alltid bruksanvisningen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt. 

Om du köper mygg- och fästingmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler. 

Kemikalieinspektionen avråder inte gravida från att använda godkända mygg- och fästingmedel när andra metoder inte ger tillräckligt skydd.

Insektsmedel för djur

Kemiska bekämpningsmedel för djur såsom sprayer och vätskor måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.

Många av de bekämpningsmedel som saknar godkännande är baserade på så kallade "naturliga ämnen". Eteriska, flyktiga oljor finns ofta i insektsmedel för användning på människor och hästar, liksom för att förebygga fästingar på katter och hundar. Men naturligt betyder inte detsamma som ofarligt och oljorna kan orsaka skador i form av överkänslighet eller allergi.

Att skydda sin häst mot insekter med huva och täcke är till exempel att föredra framför att använda bekämpningsmedel.

Visa alla Varor och kemiska produkter