Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Råtta

Kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur kan vara ohälsosamma och skadliga för miljön. Därför är det bra om du kan få bort skadedjuren på andra sätt än med kemikalier. Här kan du få tips och råd om hur du kan göra i stället för att använda kemikalier för att bekämpa skadedjur.. Du kan också läsa om både professionell- och privat skadedjursbekämpning.  

Exempel på skadedjur är råttor, möss, mördarsniglar, vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, sorkar och kråkor 

Generella råd för att hålla skadedjuren borta

 • Vänta inte med att få bort dem. Ju snabbare du är desto lättare är det att bekämpa dem. Dessutom blir skadan sannolikt mindre än om du väntar. 
 • Håll rent och torrt hemma. Då får du bort många födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Du får också bort skadedjurens tillgång på mat, näring och vatten. 
 • Undersök om det finns lämpliga fällor för det aktuella skadedjuret
 • Förhindra att skadedjuret tar sig in i din bostad genom håligheter som dörrar, fönster etc.

Råttor och möss

Möss kan du i många fall bekämpa med en klassisk musfälla. Men med råttor är det svårare. Om du inte får bort möss eller råttor med förebyggande åtgärder eller fällor kan det vara bra att kontakta ett proffs på skadedjursbekämpning. 

Så här kan du minska risken för problem med råttor och möss:

 • Se till att det inte finns några öppningar i byggnaden där råttor och möss kan ta sig in.
 • Se över ventilationskanaler, källare, vind, soptunnor, soprum, kompost och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en öppning på 7 millimeter för att kunna ta sig in och råttor behöver ungefär 20 millimeter
 • Städa undan matrester och avfall som lockar till sig råttor och möss.
 • Förvara hushållsavfall i slutna kärl med lock
 • Förvara inte mat öppet utan i frys och kylskåp eller i olika väl slutna behållare

Sniglar

Den spanska skogssnigeln, mördarsnigeln, kan orsaka skador i trädgårdar och odlingar. Du kan minska risken för att din trädgård drabbas av mördarsniglar genom att undvika fuktiga miljöer i din trädgård. Har du problem med mycket sniglar i trädgården kan du få bort dom genom att klippa sönder dem. använda olika typer av fällor och strö kalk runt växterna

Läs mer på Snigelakuten, Göteborgs Naturhistoriska Museum 

Vägglöss

Vägglöss förökar sig snabbt och sprider sig lätt från rum till rum på kläder och föremål. Lössen är mycket svåra att bli av med och om du drabbas bör du anlita en professionell skadedjurssanerare.

Gör så här för att inte få hem vägglöss: 

 • Förvara dina kläder i stängd resväska på hotellrummet när du är på semestern. Skjut inte in väskan under hotellsängen.
 • Ta inte med egna kuddar eller andra sängkläder som du sedan tar hem igen.
 • Misstänker du att du fått med dig vägglöss i packningen kan du lägga kläderna i frysen några dagar när du kommer hem.

Kackerlackor

Kackerlackan är en av de äldsta insekterna i världen. De kan sprida både bakterier och virus och är mycket svårbekämpade. Anlita därför en professionell skadedjurssanerare om du drabbas. 

Spara på miljön och anlita ett proffs

Om du inte får bort skadedjuren utan bekämpningsmedel är det bästa alternativet att du anlitar ett proffs. Det är vanligtvis säkrare för både dig och miljön, eftersom en person med rätt utbildning och erfarenhet har kunskap om hur medlen ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Du kan oftast komma i kontakt med en skadedjursbekämpare via ditt hemförsäkringsbolag. Om du hyr din bostad är det din fastighetsägare som ska ta kontakt med en sådan.   

Privat bekämpning

Om du väljer att själv ta hand om saneringen behöver du tänka på följande när du ska köpa medlen:

 • Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. 
 • Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Var Uppmärksam på behörighetsklassificeringen. Det är enbart produkter som är märkta med klass 3 som får användas av privatpersoner. 
 • I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registrerings-numret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan information. 
 • Fråga på inköpsstället om hur du ska använda produkten säkert och effektivt.
 • Om du köper bekämpningsmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler. 

Gör så här när du använder produkterna:

 • Titta efter varningsmärkningen och följ anvisningen på förpackningen.
 • Förvara alltid medlet i originalförpackningen.
 • Förvara medlen oåtkomligt för barn och husdjur.
 • När du är klar med bekämpningsmedlet, se till att du gör dig av med resterna på ett korrekt sätt. Information ska finnas på förpackningen. 
 • Lämna in rester och tomma förpackningar som farligt avfall på din lokala återvinningscentral.

Sanering på allmänna platser

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskydd . Hastiga punktsaneringar är undantagna från tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen.  

Alternativa metoder

Det finns flera alternativa metoder för bekämpning där man använder så kallade ”miljövänliga preparat”. Om du vill använda något sådant bör du vara försiktig. De ämnen som du använder i dessa preparat kan vara skadliga för hälsan eller miljön och det är ofta osäkert hur effektiva dessa preparat är.

Visa alla Varor och kemiska produkter