Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Målarfärg

Målarfärg

Målarfärg är en kemisk produkt och är en blandning av pigment, bindemedel och lösningsmedel. Ibland tillsätts antimögelmedel i vattenbaserade färger. Antimögelmedel kan orsaka allergi. Ofta tillsätts också ett lösningsmedel som glykoleter för att hindra att färgen klumpar sig.

Pigment är kemiska ämnen som ger färgen dess kulör. I målarfärg finns bara organiska pigment som inte är farliga för hälsan eller miljön. Bindemedel i dagens färger är inte farliga.

Lösningsmedel gör färgen flytande. Tidigare användes mest lacknafta, som gav bra resultat men orsakade problem för användarna, eftersom lacknafta kan ge torr hud och hudsprickor. Lacknafta är brandfarligt och giftigt för vattenorganismer och orsakar långtidseffekter i vattenmiljön. Idag används oftare färger med vattenbaserade lösningsmedel.

Lacknafta kan ge kemisk lunginflammation om du råkar svälja den och kan ge torr hud eller hudsprickor. Den är också giftig för vattenorganismer. Oljebaserade färger som innehåller lacknafta kan avge irriterande ämnen under tiden som färgen torkar.

  • Låt inte barnen vara med när du använder färg, lack och sprayer med lacknafta som lösningsmedel.
  • Se till att vädra när du målar eller lackar.
  • Ställ inte penslar i blöt i lösningsmedel där barn kan komma åt dem.
  • Lämna färgrester till närmaste miljöstation.

Ställ frågor när du handlar. Du har rätt att få svar på vad färgen innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Visa alla Varor och kemiska produkter