Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Bild av ett leksakståg av trä.

Leksaker kommer in i barnets liv redan från den första spädbarnstiden. Barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Eftersom barnens kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för kemikalier än vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Immunförsvaret och hjärnan är särskilt känsliga eftersom de fortsätter att utvecklas mycket efter födseln. Barn andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Och eftersom barn inte kan skilja mellan det som är farligt och ofarligt är det viktigt att skydda barnen bättre.

Farliga kemikalier förbjudna i leksaker

Kraven på att leksakerna ska vara säkra är extra höga och det finns gemensamma regler som gäller inom EU. Många farliga kemiska ämnen är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar som tillverkas i EU eller importeras till EU från andra delar av världen. Kemiska ämnen som vi vet kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka möjligheten att få barn är förbjudna eller får bara förekomma i låga eller mycket låga halter. Exempel på ämnen som är förbjudna i den här sortens varor är särskilt farliga ftalater. Många doftämnen är också förbjudna, eftersom de är allergiframkallande.

Eftersom reglerna hela tiden utvecklas kan gamla leksaker innehålla ämnen som vi nu vet är farliga. Lämna in leksaker som är mer än tio år gamla och som består av mjukplast till en återvinningscentral. De kan till exempel innehålla ftalater som nu är förbjudna. Undvik att barn tuggar och suger på saker som inte är avsedda för det.

Kritor, pennor, färger, lim

De flesta färger och limmer som är avsedda för barn är vattenbaserade och innehåller inte skadliga lösningsmedel. Oljefärger av den typ som vuxna använder ska inte användas av barn. Akrylfärger kan vara ett alternativ för lite större barn som vill måla ”på riktigt”.

Sådant som blinkar och låter

Många leksaker innehåller batterier som gör att de kan blinka, tuta, eller spela melodier. Lämna uttjänta batterier i batteriinsamlingen. Lämna tillbaka hela varan till affären om det inte går att få loss batteriet. Säljaren är skyldig att ta hand om varor med inbyggda batterier.

Vätskefyllda saker

Vätskefyllda prydnadssaker med olikfärgade vätskor kan innehålla mineralolja. Mineraloljan är mycket farlig om dessa föremål går sönder och barn får i sig innehållet.

Leksaker som doftar eller lyser

Leksaker som är parfymerade kan vara allergiframkallande. Om det finns ett sådant ämne i en leksak ska det finnas information om det. Många sådana parfymämnen är förbjudna i EU.

Plasthalsband med självlysande vätska

Självlysande halsband består av tunna plaströr som innehåller en självlysande vätska. Plaströren kan innehålla skadliga ämnen, som till exempel ftalater. Därför ska man inte bita eller tugga på sådana föremål.

Modellera och lekmassa

Modellera och lekmassa som är CE-märkt ska leva upp till de säkerhetskrav som ställs på leksaker inom EU och ska vara säkra att använda. Välj alltid produkter som är anpassade efter ditt barns ålder och mognad.

Byggsatser

Byggsatser för bilar, flygplan och båtar är inte avsedda för de yngsta barnen. Färger och limmer i förpackningar med byggsatser innehåller nästan alltid lösningsmedel.

Länkar till relaterad information


Poddavsnitt om kemikalier i leksaker från Kemikaliepodden, en podcast från Kemikalieinspektionen

Se vår webbplats kemikalieribarnsvardag.se som vänder sig till dig som tar hand om barn

Din rätt att få information

Med hjälp av informationssystemet Rapex varnar EU:s medlemsländer när de upptäcker produkter med allvarliga risker.

Ta del av Rapex veckorapporter.

Om CE-märkning hos Hallå konsument (Konsumentverket)

Vanliga frågor om kemikalier i leksaker

Kan man lita på att leksaker är säkra för barn?

Leksaker regleras av en av EU:s strängaste kemikalielagstiftningar för varor. Därför är varor som tas fram för barn i dag bland de säkraste som finns. Vi arbetar ständigt med att påverka och vidareutveckla kemikaliereglerna för leksaker, så att det ska bli ännu säkrare. Nya leksaker kan vara säkrare ur kemikaliesynpunkt än äldre leksaker eftersom många nya kemikalieregler för leksaker började gälla under 2013. En bra regel är också att alltid välja leksaker som är anpassade efter barnens ålder.

Visa alla Varor och kemiska produkter