Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Bild av ett leksakståg av trä.

Leksaker är säkrare för barnen att leka med än andra saker

Leksaker är ofta säkrare för barnen att leka med än saker som är gjorda för vuxna. Det beror på att kraven på att leksaker ska vara säkra är extra höga i EU. Många farliga kemiska ämnen är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar som tillverkas i EU eller importeras till EU från andra delar av världen. Kemiska ämnen som vi vet kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka möjligheten att få barn är förbjudna eller får bara förekomma i mycket låga halter. Exempel på ämnen som är förbjudna i leksaker är särskilt farliga ftalater. Många doftämnen är också förbjudna, eftersom de är allergiframkallande.

Nyare leksaker säkrare än äldre 

Leksaker som är köpta efter år 2012 är säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU skärptes under 2012. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

Leksaker anpassade för barnets ålder

För barn som gärna tuggar och suger på leksaker är det säkrast att köpa sådant som är godkänt för barn i åldrarna  (0-3 år). Kraven för dessa leksaker är extra hårda. Undvik att barn tuggar och suger på sådant som inte är avsett för det.

Leksaker som du kan köpa på nätet

Det finns ett stort utbud på nätet av leksaker och andra varor för barn. Om du beställer något via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den leksaken inte av samma lagkrav. I värsta fall kan leksaken innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom de är farliga för hälsa eller miljö. När du handlar leksaker över internet är det tryggast att endast handla leksaker som är tillverkade för att kunna säljas i EU.

Saker som luktar och lyser

Vissa leksaker och suddgummin som luktar starkt kan innehålla allergiframkallande ämnen och ftalater. Undvik därför gärna produkter som luktar starkt. Självlysande halsband, armband och lysstavar som ofta går att finna på marknader och festivaler är gjorda av tunna plaströr som lätt går sönder. De innehåller en självlysande vätska som kan vara kraftigt irriterande om det hamnar i munnen och i ögonen. Låt därför inte barnen suga eller tugga på dem.

Hemmagjort slime

Många barn vill blanda sitt eget slajm och flera vanliga recept innehåller lim. I lim kan det finnas allergiframkallande konserveringsmedel eller andra ämnen som inte är tillåtna i leksaker. Eftersom lek med slajm innebär mycket hudkontakt är det olämpligt att använda lim som ingrediens.
Det finns också recept på slajm som innehåller borsyra eller borax. Vi avråder starkt från att använda dessa ämnen eftersom de kan påverka människors förmåga att få barn. Linsvätska kan innehålla små mängder borsyra, men då i så låg halt att det inte är någon fara att använda.
Det finns flera recept på slajm där man bara använder ingredienser som används vid matlagning, exempelvis vatten, mjöl, matolja och karamellfärg. Välj ett sådant recept om barnen vill blanda eget slajm.

Kritor, pennor, färger, lim

De flesta färger och limmer som är avsedda för barn är vattenbaserade och innehåller inte skadliga lösningsmedel. Oljefärger av den typ som vuxna använder ska inte användas av barn. Akrylfärger kan vara ett alternativ för lite större barn som vill måla ”på riktigt”.

Sådant som blinkar och låter

Många leksaker innehåller batterier som gör att de kan blinka, tuta, eller spela melodier. Lämna uttjänta batterier i batteriinsamlingen. Lämna tillbaka hela varan till affären om det inte går att få loss batteriet. Säljaren är skyldig att ta hand om varor med inbyggda batterier.

Vätskefyllda saker

Vätskefyllda prydnadssaker med olikfärgade vätskor kan innehålla mineralolja. Mineraloljan är mycket farlig om dessa föremål går sönder och barn får i sig innehållet.

Leksaker som doftar eller lyser

Leksaker som är parfymerade kan vara allergiframkallande. Om det finns ett sådant ämne i en leksak ska det finnas information om det. Många sådana parfymämnen är förbjudna i EU.

Plasthalsband med självlysande vätska

Självlysande halsband består av tunna plaströr som innehåller en självlysande vätska. Plaströren kan innehålla skadliga ämnen, som till exempel ftalater. Därför ska man inte bita eller tugga på sådana föremål.

Modellera och lekmassa

Modellera och lekmassa som är CE-märkt ska leva upp till de säkerhetskrav som ställs på leksaker inom EU och ska vara säkra att använda. Välj alltid produkter som är anpassade efter ditt barns ålder och mognad.

Byggsatser

Byggsatser för bilar, flygplan och båtar är inte avsedda för de yngsta barnen. Färger och limmer i förpackningar med byggsatser innehåller nästan alltid lösningsmedel.

Länkar till relaterad information


Poddavsnitt om kemikalier i leksaker från Kemikaliepodden, en podcast från Kemikalieinspektionen

Se vår webbplats kemikalieribarnsvardag.se som vänder sig till dig som tar hand om barn

Din rätt att få information

Med hjälp av informationssystemet Rapex varnar EU:s medlemsländer när de upptäcker produkter med allvarliga risker.

Ta del av Rapex veckorapporter.

Om CE-märkning hos Hallå konsument (Konsumentverket)

Vanliga frågor om kemikalier i leksaker

Kan man lita på att leksaker är säkra för barn?

Leksaker regleras av en av EU:s strängaste kemikalielagstiftningar för varor. Därför är varor som tas fram för barn i dag bland de säkraste som finns. Vi arbetar ständigt med att påverka och vidareutveckla kemikaliereglerna för leksaker, så att det ska bli ännu säkrare. Nya leksaker kan vara säkrare ur kemikaliesynpunkt än äldre leksaker eftersom många nya kemikalieregler för leksaker började gälla under 2013. En bra regel är också att alltid välja leksaker som är anpassade efter barnens ålder.

Visa alla Varor och kemiska produkter