Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Oljelampa

Varje år skadas barn efter att ha druckit av lampolja eller lysfotogen. Det händer också att barn får i sig lampolja efter att ha sugit på veken i oljelampor. Sådana petroleumprodukter kan lätt glida ner i luftvägarna och ge livshotande lungskador. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårig­heter.

Förpackningar för lampoljor ska vara märkta med farosymbol och varningstext samt ha barnskyddande förslutning. De får bara säljas i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst en liter. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkterna.

Märkning av kemikalier

Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten ska uppfylla vissa krav enligt en europeisk kvalitetsstandard (EN 14059:2002). Till exempel ska lampan ska vara stadig, inte läcka och inte vara lockande för små barn. Tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter ska finnas på lampan tillsammans med uppgifter om den standard som gäller för lampan.

Gör så här för att skydda barnen

  • Förvara flaskan med lampolja så att barn inte kommer åt den.
  • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.
  • Häll inte över lampoljan i muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.
  • Lämna aldrig oljelampor obevakade om det finns små barn i närheten. Det gäller även när lampan är släckt.
  • När du köper en oljelampa, kontrollera att den står stadigt och att lampoljan inte går att komma åt. Kontrollera också att lampan har ett skydd för veken. Skyddet bör helst kunna sitta på även när lampan är tänd.

Ring 112 och begär Giftinformation om barnet får i sig lampolja.

Giftinformationscentralen

Visa alla Varor och kemiska produkter