Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Oljelampa

Varje år skadas många barn efter att ha sugit på veken i oljelampor eller druckit av lampolja och lysfotogen. Sådana petroleumprodukter kan lätt glida ner i luftvägarna och ge kemisk lunginflammation och livshotande lungskador. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårig­heter.

Förpackningar för lampoljor ska vara märkta med farosymbol och varningstext. De får bara säljas i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst en liter. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkterna.

Märkning av kemikalier

Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten ska uppfylla vissa krav enligt en europeisk kvalitetsstandard (EN 14059:2002). Tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter ska finnas på lampan tillsammans med uppgifter om den standard som gäller för lampan.

Tänk på att lampan ska vara stadig, inte läcka och inte vara lockande för små barn.

Gör så här för att skydda barnen

  • Skruva alltid åt korken på flaskan.
  • Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.
  • Förvara flaskan så att barn inte kommer åt den.
  • Häll inte över lampoljan i en läskflaska eller liknande.
  • Lämna aldrig oljelampor obevakade om det finns små barn i närheten.

Ring 112 och begär Giftinformation om barnet får i sig, eller på sig, något som kan vara farligt.

Giftinformationscentralen

Visa alla Varor och kemiska produkter