Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Läderspänne

Det finns många olika varor som består av läder och skinn eller konstläder, till exempel skärp, väskor, handskar, skor, klockarmband och skal till mobiltelefoner. Varor som består av dessa material kan innehålla ämnen som ibland orsakar allergier och eksem. Ämnen som används vid beredning av lädret kan vara skadliga främst för den som utför arbetet, men vissa ämnen kan finnas kvar och vara skadliga även för den som använder den färdiga varan. En del av dessa ämnen kan även påverka hälsan och miljön på lång sikt.

Krom används ibland för att göra lädret mjukt

Varor av läder eller skinn kan innehålla krom. Krom används ibland när man garvar lädret, det vill säga när man behandlar lädret för att det ska bli mjukare och mer tåligt. För varor som väskor, handskar och mobilskal är det vanligt att man har använt krom vid garvningen. Men det finns också garvningsmetoder som är helt fria från användningen av krom, till exempel så kallad vegetabilisk garvning.

Läder i väskor, handskar och mobilskal har ofta garvats med så kallat trevärt krom för att göra lädret mjukt. Men om garvningen har gjorts på fel sätt kan det trevärda kromet omvandlas till sexvärt krom, som är den form som kan vara skadlig. Sexvärt krom kan orsaka allergi och är dessutom farligt för miljön. Det kan också ge upphov till cancer, främst om man andas in ämnet i samband med garvningen. Därför finns det regler inom EU som begränsar vilken mängd sexvärt krom som får finnas i lädervaror.

Läs mer om krom

Skadliga mjukgörare

En typ av mjukgörare eller smörjmedel som kan förekomma i lädervaror är klorparaffiner. En del klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande växter och djur. Klorparaffiner är svåra att bryta ner och finns därför kvar i miljön under lång tid. Kortkedjiga klorparaffiner, som är den skadligaste typen, är begränsade i EU:s lagstiftning. Det betyder att de inte får finnas i varor över en viss haltgräns.

Konstläder är en typ av plastmaterial. Många plaster, till exempel polvinylklorid (PVC), kan innehålla mjukgörare, så kallade ftalater. Vissa ftalater är skadliga och är därför begränsade genom EU:s lagstiftning. Det betyder att de inte får finnas i varor över en viss haltgräns.

Läs mer om plast

Skadliga metaller

Skinn, läder, konstläder och detaljer i metall på exempelvis klockarmband, väskor och skärp kan innehålla skadliga metaller som kadmium, bly och nickel. Det finns regler för hur mycket kadmium och bly som får finnas i olika typer av varor eftersom dessa ämnen är skadliga för både hälsa och miljö. Nickel kan ge kontaktallergi och det finns det regler för hur mycket nickel som varor får släppa ifrån sig.

Läs mer om kadmium

Läs mer om bly

Läs mer om nickel

Tänk på det här när du handlar

  • Är du allergisk mot krom eller nickel är det viktigt att du är noggrann vid val av produkt. Det är företaget du köper varan av som har ansvar för att varan är säker att använda och att den inte innehåller några otillåtna ämnen. Fråga i affären var varan är tillverkad och vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.
  • Om du köper varor från ett företag utanför EU kan det vara svårt att få information om varans innehåll och om varan innehåller något ämne som inte är tillåtet. I värsta fall kan varan innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom de är skadliga för hälsa eller miljö.
  • Du har rätt att få veta om en vara innehåller ämnen som står på EU:s lista med "särskilt farliga ämnen". Den listan kallas för kandidatförteckningen.

Läs mer om din rätt att få information

Läs mer om att handla säkert på internet

Visa alla Varor och kemiska produkter