Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Visa alla Varor och kemiska produkter

Elektriska apparater och elektronik

Jordad stickpropp

Mobiltelefon, TV-apparater, datorer och andra elektriska apparater kan ge ifrån sig små mängder kemiska ämnen till den omgivande luften. Det är ämnen som finns i varan för att ge varan en viss egenskap eller funktion. Det finns exempelvis flamskyddsmedel i en TV-apparat för att hindra TV:n från att börja brinna när TV:n används och blir varm. När du använder TV:n kan små mängder flamskyddsmedel lämna TV:n och hamna i den omgivande luften och i dammet. Det är därför bra att inte ha dator, TV och annan elektronik i de rum där barnen sover.

Genom att hålla dammet borta och ha god ventilation kan du avlägsna kemiska ämnen från inomhusluften. Låt inte barn skruva isär apparaterna och låt inte heller små barn stoppa elektronik som mobiltelefoner i munnen. Elektronik som du vill göra dig av med ska lämnas in på en återvinningscentral eller till affären där du köpte elektroniken.

Exempel på sådant som kan finnas i elektronik och elektroniska prylar:

Elektrisk hemutrustning ska vara CE-märkt. Det innebär bland annat att tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer. Kraven innebär att vissa ämnen som kan skada hälsan eller miljön är förbjudna eller begränsade.

Lämna gamla elektriska apparater och elektronikavfall till kommunens miljöstation eller återvinningscentral. Även om läckaget av farliga ämnen från varje enskild vara kan verka litet innebär de stora volymerna att läckaget till miljön ökar. Särskilt oroande är de tungmetaller och kemiska ämnen som finns kvar länge i miljön. Vi kan på så sätt få i oss ämnen som kan vara skadliga för hälsan via livsmedel och vatten. 

Mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats

Så här ska CE-märket se ut

Din rätt att få information

Visa alla Varor och kemiska produkter