Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Jordad stickpropp

Hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, surfplattor, tv-spel och andra elektriska apparater kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. Några av dem är tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium och bly. Apparaterna kan också innehålla flamskyddsmedel. Flamskyddsmedlen ska ge brandskydd under produktens hela livslängd. De bryts därför inte lätt ner och finns kvar länge i miljön.

Elektrisk hemutrustning ska vara CE-märkt. Det innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer. Kraven innebär att vissa ämnen som kan skada hälsan eller miljön är förbjudna eller begränsade.

Nya apparater kan ge ifrån sig flamskyddsmedel framför allt när de blir varma. Även om riskerna är små kan du undvika att placera ny elektronik i barnens rum. Låt inte små barn skruva isär elektriska apparater eller suga på elektronik. 

Lämna gamla elektriska apparater och elektronikavfall till kommunens miljöstation eller återvinningscentral. Även om läckaget av farliga ämnen från varje enskild vara kan verka litet innebär de stora volymerna att läckaget till miljön ökar. Särskilt oroande är de tungmetaller och kemiska ämnen som finns kvar länge i miljön. Vi kan på så sätt få i oss ämnen som kan vara skadliga för hälsan via livsmedel och vatten. 

Mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats

Så här ska CE-märket se ut

Din rätt att få information

Visa alla Varor och kemiska produkter