Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Brandsläckare

Handbrandsläckare kan innehålla miljöfarliga ämnen som inte ska spridas i miljön i onödan. Till exempel kan de innehålla högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som stannar kvar väldigt länge i miljön. Därför rekommenderar vi att gamla, uttjänta brandsläckare tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Handbrandsläckare räknas som farligt avfall och tas om hand på olika sätt i olika kommuner. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Det finns många olika typer av brandsläckare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om vilken sorts brandsläckare som passar för vilket ändamål.

Information om olika typer av handbrandsläckare på MSB:s webbplats

Mer information om högfluorerade ämnen (PFAS)

Visa alla Varor och kemiska produkter