Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Vitmålad träbåt

Båtbottenfärger används för att motverka att exempelvis alger, musslor och havstulpaner sätter sig fast på båtens skrov. Färgerna kan innehålla farliga ämnen som gör dem giftiga också för andra vattenlevande djur och växter. Exempel på sådana kemiska ämnen är koppar och zink. Färgerna kan också innehålla lösningsmedel som är farliga för hälsan till exempel genom att orsaka allergier.

Vissa båtbottenfärger verkar på kemisk väg och är bekämpningsmedel. De ska vara godkända av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Det ska stå på etiketten i vilka vatten du får använda sådana färger. Det finns också båtbottenfärger som verkar på fysikalisk väg, exempelvis genom en yta där påväxten inte får fäste. De behöver inte vara godkända av Kemikalieinspektionen, de får säljas och användas ändå.

Istället för att använda giftiga färger kan du göra båten ren på mekanisk väg några gånger per säsong, exempelvis med hjälp av högtryckstvätt, borsttvätt eller flytande skrovduk. Havstulpaner är lättast att få bort just när de fäst sig på skrovet.

Om du köper båtbottenfärg på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

Var försiktig om du målar eller tar bort färg och använd ögonskydd, täckande klädsel, handskar och munskydd för att skydda mot färg och slipdamm. Samla upp färgrester och slipdamm och lämna till en miljöstation.

Visa alla Varor och kemiska produkter