Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Visa alla Varor och kemiska produkter

Äldre filtar och mattor av ull

Yllefilt mot vit bakgrund

Äldre garner och textilier av ull, till exempel filtar och mattor, kan ha behandlats mot mal och annan ohyra med DDT eller andra bekämpningsmedel som inte får användas idag. Ofta står det på en etikett på dessa textilier vilket medel som använts men även filtar som inte är märkta kan ha behandlats. 

Det finns inga belägg för att det skulle vara direkt farligt att använda sådana textilier, men det kan vara bra att vara försiktig. Om du vill behålla textilierna kan du använda dem som dekorationer, till exempel på en soffa eller säng. Man bör dock undvika att ha textilierna i direkt kontakt med huden eller att låta barn använda dem.

Om du vill göra dig av med gamla yllefiltar eller yllemattor kan du lämna in dem som brännbart avfall på kommunens avfallsanläggning, och inte i textilåtervinningen. Det är för att få dessa ämnen att försvinna ur kretsloppet för textil.

Visa alla Varor och kemiska produkter